Sachgebiet 2.1.3.3 - Jugendhilfe in Strafverfahren

Aufgaben der Organisationseinheit

  • Jugendhilfe in Strafverfahren (JuHiS)

Herr Hannover
Sachgebietsleiter

Telefon:
089 / 6221-2918
Fax:
089 / 6221 44-2918
Zimmer:
N 3.20
Bereich:
2.1.3.3
E-Mail:
HannoverM [at] lra-m.bayern.de###EMAIL###class="hidden-xs" title="E-Mail schreiben"HannoverM [at] lra-m.bayern.de E-Mail schreibenclass="visible-xs link__email" title="E-Mail schreiben"

Herr Merz
Stellvertretender Sachgebietsleiter

Telefon:
089 / 6221-2444
Fax:
089 / 6221 44-2444
Zimmer:
N 3.18
Bereich:
2.1.3.3
E-Mail:
MerzW [at] lra-m.bayern.de###EMAIL###class="hidden-xs" title="E-Mail schreiben"MerzW [at] lra-m.bayern.de E-Mail schreibenclass="visible-xs link__email" title="E-Mail schreiben"

Frau Reischl
Weitere stellvertretende Sachgebietsleiterin

Telefon:
089 / 6221-2917
Fax:
089 / 6221 44-2917
Zimmer:
N 3.07
Bereich:
2.1.3.3
E-Mail:
ReischlJ [at] lra-m.bayern.de###EMAIL###class="hidden-xs" title="E-Mail schreiben"ReischlJ [at] lra-m.bayern.de E-Mail schreibenclass="visible-xs link__email" title="E-Mail schreiben"